Members

Evgeny Safronov

Activist

Tampa, FL

 

Sergei Iltiakov

Activist

Hallandale, FL

Mikhail Lysenko

Activist

Key West, FL

Oxana Voronkina

Activist

Hallandale Beach, FL

Sergey Sachkov

Activist

Davie, FL

Vladyslav Bondarenko

Activist

Hollywood, FL

Andrei Tolstokorov

Sponsor

Thornwood, NY

Olga Esaulova

Activist

Aventura, FL

Robert Limanskiy

Activist

Trinity, FL

Evgenii Lobachev

Activist

Aventura, FL

Liubov Shorygina

Activist

Hallandale Beach, FL

Aleksei Nemenshiy

Sponsor

Hallandale Beach, FL

Ilya Ivanov

Sponsor

Miami, FL